Päällystetiedot

Näet kartassa, mikä tien päällyste on. Tiedot löytyvät Suomesta ja Ruotsista.

Päällystetiedot Suomessa

 • asfalttitie (punainen ja sininen)
 • soratie (oranssi)
 • yksityistiet (musta)
Päällystetiedot Ruotsissa
Päällysteet ruotsi
 • asfalttitie (punainen)
 • soratie (sininen)

Haku kartan alueelta

Voit hakea näkyvissä olevalta kartan alueelta suunnittelun avuksi huoltoaseman tai yksittäisen osoitteen.
Voit hakea esimerkiksi yrityksien nimillä (ABC-asemat, Scandic jne.) Jos haku ei tuota tuloksia, muuta kartan rajausta tai hakua.

 • Huoltoasemat: ABC-asemat, Teboil, Shell jne.
 • Hotellit: Scandic, Radisson Blue, Sokos Hotel jne.
 • Ruokakaupat: K-market, Prisma, Sale jne.

Metsähallituksen paikkatiedot

Metsähallitukselta saatavia paikkatietoja.

Retkeilypalvelut

 • Autiotuvat
 • Varaustuvat
 • Päivätuvat
 • Vuokratuvat
 • Vuokrakämpät
 • Kodat
 • Telttapaikat
 • Sauna
 • Laavut

Retkeilyrakennelmat

 • Tulentekopaikat
 • Uimarannat
 • Uimapaikat
 • Kuivakäymälät
 • Uimarannat

* Metsähallituksen tiedot perustuvat 5/2023 tietoihin, sitä myöhemmin lisätyt paikat eivät näy kartalla.

Metsähallitus logo
Monipuoliset karttatasot

Suunnittelussa voi käyttää apuna erilaisia karttatasoja.

OpenStreetMap

Topokartta

OpenStreetMap pyöräkartta

Maastokartta (Suomi)

Taustakartta (Suomi)

Ilmakuva (Suomi)

Google Street View (katunäkymä)
Google Street View

Osaa teistä voit tarkastella reittisuunnittelussa Google Street View’n avulla. Saat avattua näkymän hiiren oikealla painikkeella

Tieluokka ja tienumerot Suomessa

Tieluokan ja tienumeron avulla voi päätellä ajettavan tien kokoa ja sen liikennemääriä.

Valtatie, tienumerot 1–39

Valtatie

Valtatiet ovat Suomen tieverkon päätiet.

Kantatie, tienumerot 40–99

Kantatie

Kantatiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka täydentävät valtatie-verkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Yhdessä valtateiden kanssa kantatiet muodostavat Suomen päätieverkon.

Seututie, tienumerot 100-999

Seututie

Seututiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin.

Yhdystie, tienumerot 1000-9999

Yhdystie

Yhdysteihin kuuluvat ne muut maantiet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin tieluokkiin. Yhdysteistä merkittävimmät 4-numeroiset saattavat tapauskohtaisesti esiintyä viitoituksessa.

Yksityistie

Yksityistie

Yksityistiet eli yksityiset tiet ovat Suomessa yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistien satunnainen käyttö on yleensä sallittu moottoriajoneuvolla, jos mitään kielto- tai rajoitusmerkkiä ei ole. Jos valtio tai kunta on tukenut yksityistien perusparannusta, ulkopuolista liikennettä ei saa kieltää 10 vuoteen. Yksityistiet näytetään kartalla mustalla viivalla.

* Yksityisteiden luokitus

Luokka (5), tärkeä yksityistie
Tärkeän yksityistien käyttö on yleisesti sallittua ja se on liikennöitävissä ympäri vuoden.

Luokka (6), muu yksityistie
Muita yksityisteitä ovat kaikki muut paitsi yksityis- ja metsätiet, jotka eivät kuulu tärkeisiin yksityisteihin ja ovat autolla ajettavissa.

Luokka (7),  ajopolku
Ajopolut ovat muita yksityis- ja metsäteitä, jotka eivät ole välttämättä autolla ajettavissa, mutta ovat esim. kävelyn ja pyöräilyn käytettävissä tai maastoajoneuvolla ajettavissa.

Jaa kaverille